ST05 - MGR JERZY STACHOWIAK              sem. LETNI 16/17 - ST05
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
SRODA
11.30-13.05 E211 C KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA       1/2 SEMESTRU  (B)
          MOD.ZJAW.SPOL.W ORG. 3 ROK
PIATEK
11.30-13.05 D307 C WSPOL.TEORIE SOCJOLOG.
          SOCJOLOGIA II ST. 1 ROK GR.1


===============================================================================