KPMN - DR MARIUSZ NYK                 sem. LETNI 16/17 - KPMN
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
PONIEDZIALEK
11.30-13.05 E8  K SPOL.-GOSP.UWARUN.DECYZ.
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.1
SRODA
11.30-13.05 D205 C FUNDUSZE STRUKTURAL.W ROZWOJ.PRZEDSIEB.
          SP.ZARZ.FINANS.PRZED 3 ROK

13.15-14.50 D205 C FUNDUSZE STRUKTURAL.W ROZWOJ.PRZEDSIEB.
          SP.ZARZ.FINANS.PRZED 3 ROK


===============================================================================