SI03 - DR KRYSTYNA DZWONKOWSKA-GODULA         sem. LETNI 16/17 - SI03
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
11.30-13.05 E216 W W PJ SELF-PRESENTATION
          EKONOMIA 3 ROK
          EKONOMIA SP.EKOBIZNES I ST. 3 ROK
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 2 ROK
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 3 ROK
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 ROK
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3 ROK
          LOGISTYKA I ST. 2 ROK
          LOGISTYKA I ST. 3 ROK
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 2 ROK
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 3 ROK

11.30-13.05 E216 W W PJ SELF-PRESWNTATION
          ECONOMICS FIRST CYCLE 3 ROK
          RYNEK FINASOWY I ST. 2 ROK
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 2 ROK
          ERASMUS 1 ROK
CZWARTEK
 8.00- 9.35 E29  W WW GENDER INEQUALITY AS
          PRACA SOCJALNA I ST. 2 ROK
          PRACA SOCJALNA I ST. 3 ROK


===============================================================================