SZ09 - DR LUKASZ KUTYLO                sem. LETNI 16/17 - SZ09
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
11.30-13.05 D306 K ZAGAD.RELIGII I ETNICZN.      1/2 SEMESTRU  (A)
          ANALITYKA SPOL.I ST. 3 ROK GR.1

15.00-16.35 D307 C NIEROWNOSCI SPOLECZ.
          PRACA SOCJALNA I ST. 2 ROK GR.2

16.45-18.20 D306 K PRZYGOT.PROJEKT.BADAW.       1/2 SEMESTRU  (A)
          SOCJOLOGIA 2 ROK GR.1
SRODA
 9.45-11.20 E29  W PODSTAWY SOCJOLOGII
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 1 ROK
CZWARTEK
 9.45-10.30 D111 K KOMUNIKACJA I PR W PRAC.
          PRACA SOCJALNA I ST. 3 ROK GR.1

10.35-11.20 D111 K KOMUNIKACJA I PR W PRAC.
          PRACA SOCJALNA I ST. 3 ROK GR.2

11.30-13.05 D110 K DYLEMATY MORALNE I ETYCZ      1/2 SEMESTRU  (A)
          ANALITYKA SPOL.I ST. 3 ROK GR.1

13.15-14.50 D110 K PRZYGOT.PROJEKT.BADAW.       1/2 SEMESTRU  (A)
          SOCJOLOGIA 2 ROK GR.1
PIATEK
15.00-16.35 E324 C NEGOCJACJE W BIZNESIE        1/2 SEMESTRU  (B)
          SP.ZARZ.FINANS.PRZED 2 ROK


===============================================================================