KPLA - DR LUKASZ ARENDT                sem. LETNI 16/17  =A=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
CZWARTEK
 8.00-14.50    C CWICZENIA TERENOWE
          GOSPOD.PRZESTRZ.II ST. 1 ROK

15.00-20.05    C CWICZENIA TERENOWE
          GOSPOD.PRZESTRZ.II ST. 1 ROK
PIATEK
 9.45-11.20 D202 K WW SPOLECZ.INFORMACYJNE
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK

13.15-14.50 F220 K WW ZARZADZ.PROJEKTAMI        1/2 SEMESTRU  (A)
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3 ROK


===============================================================================