ZP03 - PROF. MACIEJ CHMIELINSKI (cie)         sem. LETNI 16/17  =C=
----------------------------------------------------------< CENTRUM IE >-------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
 9.45-11.20 F119 C W TEORIA DEMOKARCJI         1/2 SEMESTRU  (A)
          POLITYKA SPOLECZNA II ST. 2 ROK

11.30-13.05 E206 W IDEOWE PODSTAWY POLITYKI      1/2 SEMESTRU  (A)
          BLOK POLIT.-PRAWNY 1 ROK


===============================================================================