LK03 - MGR KAMILA CHORAZIAK              sem. LETNI 16/17  =C=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
PONIEDZIALEK
11.30-13.05 D204 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 1 ROK GR.6

13.15-14.50 D305 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.2
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3

15.00-16.35 E120 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.1
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3
WTOREK
 9.45-11.20 A24  L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.
          EKONOMIA 2 ROK GR.5

11.30-13.05 D110 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.
          EKONOMIA 2 ROK GR.3

18.30-20.05 E204 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.      1/2 SEMESTRU  (A)
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 1 ROK GR.6
CZWARTEK
 9.45-11.20 D303 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.2
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3

13.15-14.50 T301 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.      1/2 SEMESTRU  (A)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.1
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3

13.15-14.50 D202 L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.      1/2 SEMESTRU  (B)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.1
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3

15.00-16.35 E26  L ANGIELSKI I SREDNIOZAAW.      1/2 SEMESTRU  (B)
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 1 ROK GR.6


===============================================================================