KPKH - MGR KATARZYNA HIMSTEDT             sem. LETNI 16/17  =H=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
PONIEDZIALEK
 8.00- 9.35 D307 K SPOL.-GOSP.UWARUN.DECYZ.
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3
SRODA
 8.00-14.50    C CWICZENIA TERENOWE
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 ROK

15.00-20.05    C CWICZENIA TERENOWE
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 ROK


===============================================================================