LK10 - MGR ANNA IWANIEC                sem. LETNI 16/17  =I=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
13.15-14.50 D110 L ROSYJSKI I SREDNIOZAAW.
          ECONOMICS FIRST CYCLE 2 ROK GR.1
          EKONOMIA 2 ROK GR.3
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 2 ROK GR.6
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 2 ROK GR.2
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 ROK GR.1
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 ROK GR.2
          LOGISTYKA I ST. 2 ROK GR.4
          RYNEK FINASOWY I ST. 2 ROK GR.1
SRODA
15.00-16.35 D306 L ROSYJSKI I SREDNIOZAAW.
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 1 ROK GR.8
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 1 ROK GR.2
          SOCJOLOGIA 1 ROK GR.2
          PRACA SOCJALNA I ST. 1 ROK GR.2
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 1 ROK GR.3
CZWARTEK
 9.45-11.20 D110 L ROSYJSKI I SREDNIOZAAW.
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 1 ROK GR.8
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 1 ROK GR.2
          SOCJOLOGIA 1 ROK GR.2
          PRACA SOCJALNA I ST. 1 ROK GR.2
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 1 ROK GR.3


===============================================================================