PI06 - MGR KATARZYNA OLBINSKA             sem. LETNI 16/17  =O=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
 9.45-11.20 T203 C TECHN.I METOD.FINANS.INW      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK GR.3

 9.45-11.20 T202 C TECHN.I METOD.FINANS.INW      CO DRUGI TYDZ. (P)
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK GR.1

11.30-13.05 T203 C TECHN.I METOD.FINANS.INW      CO DRUGI TYDZ. (P)
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK

11.30-13.05 F115 C TECHN.I METOD.FINANS.INW      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK GR.2
SRODA
 8.00- 9.35 D202 K ZIELONE INWEST.NA RYNKU
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 2 ROK GR.1

 9.45-11.20 D206 K ZIELONE INWEST.NA RYNKU
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 2 ROK GR.3

15.00-16.35 D309 K ZIELONE INWEST.NA RYNKU
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 2 ROK GR.2
PIATEK
 9.45-11.20 T102 K KSZTALT.WARTOS.PRZESTRZ.      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 2 ROK GR.2

11.30-13.05 T102 K KSZTALT.WARTOS.PRZESTRZ.      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 2 ROK

13.15-14.50 T202 K KSZTALT.WARTOS.PRZESTRZ.      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 2 ROK GR.1


===============================================================================