PC09 - DR PIOTR OLEKSIAK (cie)            sem. LETNI 16/17  =O=
----------------------------------------------------------< CENTRUM IE >-------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
PONIEDZIALEK
 8.00- 9.35 E13  K W KOMUN.I NEGOC.W ORGAN.
          POLITYKA SPOLECZNA II ST. 1 ROK
WTOREK
 8.00- 9.35 E305 C FORMY OPIEKI NAD OSOBAMI NIESAMODZIELN.
          BLOK SPOLECZNY 2 ROK

 9.45-11.20 F119 K KWESTIE SPOLECZNE          1/2 SEMESTRU  (B)
          POLITYKA SPOLECZNA II ST. 2 ROK GR.1


===============================================================================