ZP33 - DR ALEKSANDRA TOMPOREK (cie)          sem. LETNI 16/17  =T=
----------------------------------------------------------< CENTRUM IE >-------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
PONIEDZIALEK
 9.45-11.20 E206 K W PRAWO NIELETNICH         1/2 SEMESTRU  (B)
          POLITYKA SPOLECZNA II ST. 1 ROK

15.00-16.35 E109 W W POLIT.KRYMINALNA         1/2 SEMESTRU  (A)
          POLITYKA SPOLECZNA II ST. 1 ROK


===============================================================================