EEMU - DR MAGDALENA ULRICHS (cie)           sem. LETNI 16/17  =U=
----------------------------------------------------------< CENTRUM IE >-------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
11.30-13.05 F117 C ANALIZ.SPEKTRAL.PROCESOW FINANAS.  1/2 SEMESTRU  (A)
          MOD.RYN.FINANS.W PR. 1 ROK
PIATEK
11.30-13.05 T001 C ANALIZA SZEREGOW CZASOWYCH     1/2 SEMESTRU  (B)
          MOD.EKONOMETRIA 2 ROK


===============================================================================