KF44 - MGR MARCIN ZIANKOWSKI              sem. LETNI 16/17  =Z=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
18.30-20.05 E29  C RYNKI FINANSOWE
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 1 ROK GR.8
PIATEK
13.15-14.50 D111 C BANKOWOSC DETALICZNA        1/2 SEMESTRU  (A)
          SP.DECYZ.FINANSOWE 2 ROK

15.00-16.35 D206 C BANKOWOSC DETALICZNA
          SP.BANKOWOSC 2 ROK

16.45-18.20 D308 C BANKOWOSC DETALICZNA        1/2 SEMESTRU  (A)
          SP.DECYZ.FINANSOWE 2 ROK


===============================================================================