PI07 - DR H. MAGDALENA ZALECZNA            sem. LETNI 16/17  =Z=
-------------------------------------------------------------------------------
 TERMIN  SALA  RODZAJ I NAZWA PRZEDMIOTU / GRUPY       UWAGI
-------------------------------------------------------------------------------
WTOREK
11.30-13.05 E217 W W PJ HOUSING MARKET
          RYNEK FINASOWY I ST. 2 ROK
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 2 ROK

11.30-13.05 E217 W W PJ HOUSING MARKET
          EKONOMIA 3 ROK
          EKONOMIA SP.EKOBIZNES I ST. 3 ROK
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 2 ROK
          FINANSE I RACHUNKOWOSC 3 ROK
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 2 ROK
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3 ROK
          LOGISTYKA I ST. 2 ROK
          LOGISTYKA I ST. 3 ROK
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 2 ROK
          MIEDZYNAR.STOS.GOSP. 3 ROK

13.15-14.50 D207 W UWARUN.PRAWN.PROC.DEWELO      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK
SRODA
 9.45-11.20 E216 W GOSPODARKA NIERUCHOMOSC.
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK

13.15-14.50 D111 K WW PART.PUBLICZ.-PRYWAT.      1/2 SEMESTRU  (B)
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 2 ROK

13.15-14.50 D207 K WW PART.PUBLICZ.-PRYWAT.      1/2 SEMESTRU  (A)
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 2 ROK
CZWARTEK
15.00-16.35 D304 C UWARUN.PRAWN.PROC.DEWELO      CO DRUGI TYDZ. (N)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.2
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.3

15.00-16.35 D304 C UWARUN.PRAWN.PROC.DEWELO      CO DRUGI TYDZ. (P)
          INWEST.I NIERUCHOM.I ST. 1 ROK GR.1

16.45-18.20 E26  K WW POLSKI RYNEK NIERUCH.      CO DRUGI TYDZ. (N)
          GOSPODARKA PRZESTRZENNA 3 ROK
PIATEK
13.15-14.50 D303 K FUNKCJONOW.WYBR.RYNKOW
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK

15.00-16.35 D110 K FUNKCJONOW.WYBR.RYNKOW
          INWEST.I NIERUCHOM.II ST. 1 ROK


===============================================================================